ashtonxrwins:

ashton in amnesia

via and source - July 31st with 1388 j
via and source - July 31st with 83099 j
awcashton:

clifforeos:

Jesus take the wheel.


fUCK

awcashton:

clifforeos:

Jesus take the wheel.

fUCK

via and source - July 31st with 51381 j

dimplelashton:

Calum’s ghost app

via and source - July 31st with 4692 j

I’m not fine at all…

via and source - July 31st with 4157 j

Katheryn Winnick @ SDCC 2014

via and source - July 31st with 56 j

elenamorelli:

{ night and day }

via and source - July 31st with 20298 j
via and source - July 31st with 1742 j

+

+

via and source - July 31st with 2863 j
via and source - July 31st with 30718 j
DBS